Løvfald

Nedfaldne blade fra den danske natur i omtrent naturlig størrelse. 2021-22.
Foto Erik Balle.