I medgang og modgang

Bestillingsværk
2016. Foto Erik Balle.