Venteværelset

Bestillingsværk
2017. Foto Erik Balle.