I nattens mulm og mørke

SolgtMål 33·33·33 cm.
2017. Foto Erik Balle.