Dagbog fra skoven
Soloudstilling
RUMMET v. Dina Vejling
7. sep til 7. nov 2022

Har man øje for de små ting der omgiver os, er selv den nære og velkendte natur et overraskende og eventyrligt sted at gå på opdagelse. Det er denne fascination og opmærksomhed jeg ønsker at give videre i udstillingen 'Dagbog fra skoven', der viser et års cyklus i naturen.

Titlen 'Dagbog fra skoven' kommer fra processen med at skabe udstillingens største værk: 365 relieffer, der fylder knap 4 m2.

Værket er skabt ved at jeg hver dag i 2021 har taget et aftryk i ler, i den skov jeg bor ved siden af. Aftrykkene er hængt op kronologisk og kan ses som en keramisk kalender over et år i den danske natur. Det har været nødvendigt for mig, at identificere hvad jeg har taget aftryk af, en proces der har lært mig at genkende rigtig mange planter. Til værket hører en oversigt, hvor man kan se hvad alle aftrykkene er.

På udstillingen ses også fire grupperinger af skulpturelle værker på væggen, en parafrase over gamle anskuelsestavler, der viser min fortolkning af årstiderne.

Et parameter for min udvælgelse af emner har været, at de findes naturligt i mine nære omgivelser. Det er vigtigt for mig at have det fysiske forlæg at modellere efter – ved selv at lære floraen at kende får jeg en viden, der er afgørende for at kunne indfange essensen og overføre den til leret. På den måde er naturens cyklus også blevet min kunstneriske cyklus, da jeg med denne arbejdsmetode har fulgt årets gang.

Jeg tror, at det er enormt vigtigt at vi forbinder os med naturen – måske vigtigere end nogensinde – med udstillingen ønsker jeg at skærpe mit og publikums blik, så vi alle går derfra og kigger ekstra grundigt på den nære natur omkring os.

På udstillingen ses også fire grupperinger af skulpturelle værker på væggen, en parafrase over gamle anskuelsestavler, der viser min fortolkning af årstiderne.

Et parameter for min udvælgelse af emner har været, at de findes naturligt i mine nære omgivelser. Det er vigtigt for mig at have det fysiske forlæg at modellere efter – ved selv at lære floraen at kende får jeg en viden, der er afgørende for at kunne indfange essensen

og overføre den til leret. På den måde er naturens cyklus også blevet min kunstneriske cyklus, da jeg med denne arbejdsmetode har fulgt årets gang.

Jeg tror, at det er enormt vigtigt at vi forbinder os med naturen – måske vigtigere end nogensinde – med udstillingen ønsker jeg at skærpe mit og publikums blik, så vi alle går derfra og kigger ekstra grundigt på den nære natur omkring os.